Återbetalning av avgift för serveringstillstånd 2020

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som företagare ansöka om återbetalning av tillsynsavgift, tillståndsavgift eller andra avgifter för serveringstillstånd enligt alkohollagen för 2020.

Förutsättningar

Kommunfullmäktiges beslut

 

Har du betalt in tillsynsavgift, tillståndsavgift eller andra avgifter för serveringstillstånd enligt alkohollagen för året 2020 kan du få den återbetald som du ansöker om det. 

Har du skulder till Östersunds kommun som uppkommit före 1 mars 2020 så kommer återbetalningen kvittas mot befintlig skuld.

Vad händer när du skickat in ärendet?

Kommunens ekonomiavdelning återkopplar till dig när utbetalning sker.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fakturanummer (tillsynsavgift)
  • Diarienummer (ansöknings-/anmälningsavgift)
  • Bolagsnamn och organisationsnummer
  • Kontonummer för återbetalning
  • Inbetald summa

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa