Årsbidrag för studieförbund

LÄS MER

Här kan du ansöka om årsbidrag för ditt studieförbund.​

Förutsättningar

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen ett särskilt belopp som fördelas till de studieförbund som är verksamma i Östersunds kommun. Studieförbunden ansöker om bidraget senast 15  juni inför kommande verksamhetsår.

Vad händer när du har skickat in ärendet?

Din ansökan diarieförs på Kultur-och fritidsnämnden. Beslut kring bidraget tas på Kultur- och fritidsnämndens möte i december.

Följande behövs för e-tjänsten

  • ekonomiskt stöd

Fråga om inloggning

Om du väljer att logga in hämtas vissa uppgifter automatiskt från exempelvis Skatteverket. Om du loggar in sparas också ditt ärende under "Mina sidor". Där återfinner du även dina övriga ärenden tillsammans med registrerade personuppgifter och eventuella köplatser eller bokningar som du gjort. Om du väljer att logga in kommer du inte längre kunna lämna in ärendet anonymt.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa