Uttag från spärrat konto

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om uttag från konto som är försett med överförmyndarspärr.