Begär flyttning av fordon

LÄS MER

Här kan du som markägare eller ombud för markägare begära flyttning av fordon som står placerad på felaktig plats.

Förutsättningar

Kommunen kan i vissa fall hjälpa till att flytta fordon som står placerad på felaktig plats med stöd av Lagen (1982:129) flytt av fordon och förordningen (1982:198) flytt  av fordon. Fordon som står på privat mark har kommunen ingen skyldighet att flytta. Därför kan kommunen komma att neka vissa uppdrag.

 

Du som markägare/beställare kommer att debiteras för den faktiska kostnaden av flytten. Priset varierar och därför kan vi inte ta ut en fast kostnad. Östersunds kommun tar inget ansvar för eventuellt felaktiga uppgifter från markägare/beställare. Eventuella kostnader som uppstår på grund av felaktiga uppgifter debiteras markägaren/beställaren.

 

Är du ombud i en vägförening eller gemensamhetsanläggning ska du uppge vilken roll du har i föreningen. För att vi ska kunna ta på oss ärendet ska uppgifterna lämnas in från någon i styrelsen.

 

Finns ingen parkeringsbevakning på platsen behöver du uppmana fordonsägaren att flytta sitt fordon. Skicka uppmaningen som rekommenderat brev eller på annat sätt där du kan styrka att du fått kontakt med fordonsägaren. Bifoga brevet med poststämpel.

Vad händer när du har skickat ärendet?

Kommunen tar emot din begäran och behandlar ärendet inom kort. Du kommer även att få bekräftelse via e-post.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kontaktuppgifter
  • Uppgifter om det aktuella fordonet
  • Fotografi av det aktuella fordonet (valfritt)
  • Karta med utmärkt fordon (valfritt)
  • Eventuella kopior på kontrollavgifter
  • Eventuellt kvitto på rekommenderat brev från posten

Fråga om inloggning

Om du väljer att logga in hämtas vissa uppgifter automatiskt från exempelvis Skatteverket. Om du loggar in sparas också ditt ärende under "Mina sidor". Där återfinner du även dina övriga ärenden tillsammans med registrerade personuppgifter och eventuella köplatser eller bokningar som du gjort.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa