Hjärterum: Sök bostad för nyanlända

LÄS MER

Här kan du som nyanländ anmäla att du är bostadssökande.

 

Förutsättningar

Integrationsservice kommer att matcha ditt boendebehov med de bostäder som finns tillgängliga.

Intregrationsservice hjälper också till som språkstöd vid första kontakten med uthyraren och kan dessutom hjälpa till vid eventuella frågor som dyker upp längs vägen.

Du som vill hyra bostad blir hyresgäst och skriver hyresavtal direkt med hyresvärden. Eventuella meningsskiljaktigheter mellan dig som hyresgäst och hyresvärden löser ni själva eller med hjälp av hyresnämnden. Kommunen

fungerar endast som förmedlare.

Projektet Hjärterum

Vad händer när du skickat in ärendet?

Du får en bekräftelse via e-post när du har skickat in ärendet. En handläggare på Integrationsservice kommer att ta emot ditt ärende och matcha ditt boendebehov med de bostader som finns tillgängliga. Handläggaren kommer därefter ta kontakt med dig via e-post eller telefon.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Dina kontaktuppgifter
  • Information om eventuell djurallergi
  • Referenser - En referens kan vara någon som känner dig väl och som på ett informativt sätt kan bekräfta hur du är som person. En referens kan exempelvis vara en vän, en lärare eller handledare.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa