Lotteriregistrering - anmälan om start

LÄS MER

Här kan din förening anmäla start av lotteri inför varje nytt lotteri som anordnas under den femårsperiod som lotteriregistreringen gäller. 

 

Förutsättningar

För att kunna anmäla om start av lotteri måste redan en beviljad lotteriregistrering för en femårsperiod finnas för föreningen.

Denna anmälan ska lämnas in vid varje ny start av ett lotteri under den treårsperiod som ni fått ett beviljad lotteriregistrering. 

Innan du skickar in anmälan måste kommunens lotterikontrollant ha godkänt det kommande lotteriet. Kontrollanten ska tillsammans med lotteriföreståndaren ha kontrollerat lotterna och vinstplanen samt värderat vinsterna.

 

Vad händer när du skickat in ärendet?

Föreningsservice tar emot anmälan och hanterar den inom 3 dagar. Vi skickar lotteritillståndet till dig.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • datum för lotteriet
  • föreningens namn och adress
  • kontaktuppgifter för lotteriföreståndaren
  • kontaktuppgifter för lotterikontrollanten
  • uppgifter gällande lotteriet

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa