Sponsring

LÄS MER

Här kan din organisation eller förening ansöka om sponsringssamarbete med Östersunds kommun.

Förutsättningar

Innan du ansöker om sponsringssamarbete ska du ha läst kommunens riktlinjer för sponsring:

Östersunds kommuns riktlinjer för sponsring

 

Din sponsringsförfrågan kommer att hanteras av Område kommunikation och beslutas av någon av nedanstående:

  • Belopp upp till  100 000 kronor beslutas av kommunikationschef

  • Belopp överstigande 100 000 kronor beslutas av utvecklingsutskottet.

Vad händer när du skickat in ärendet?

Område kommunikation tar emot och hanterar din ansökan. Vi kommer att läsa igenom din ansökan och återkoppla inom en vecka, då du får meddelande om nästa steg och när besked är möjligt att ge. Handläggningstiden varierar.

  • Belopp upp till 100 000 kronor: I normalfallet upp till 2 veckors handläggning, dock längre under semesterperioder.

  • Belopp över 100 000 kronor: I normalfallet upp till 3 månaders handläggning, dock längre under semesterperioder.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kontaktuppgifter
  • Förening/organisation
  • Vilken period ansökan avser
  • Hur riktlinjerna för sponsring möts
  • Motprestationer
  • Vilket belopp ansökan avser

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa