Miljöfarlig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du att du tänker starta en ny, eller genomföra förändringar av en befintlig miljöfarlig verksamhet.​

Förutsättningar

En anmälan ska lämnas in minst sex veckor innan du vill påbörja den nya, eller genomföra förändringar av den befintliga miljöfarliga verksamheten. För att kunna använda tjänsten så behöver du e-legitimation.

 

En avgift kommer att tas ut för handläggning av ärendet.

Vad händer när du skickat in ärendet?

När du skickat in ärendet lämnas det över till Miljö- och samhällsnämnden för handläggning och ärendet avslutas i e-tjänsteplattformen. En kopia av ärendet skickas till den mejladress du uppgett.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa