Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Allmänna e-tjänster (6)

  Visa allaVisa färre

  Barn och utbildning (30)

  • ABC-kurs

   Här kan du anmäla dig till en ABC-kurs. ABC-kurserna vänder sig till dig som har barn 3-12 år och som vill utvecklas i ditt föräldraskap och består av fyra träffar kring varsitt tema.

   Här kan du anmäla dig till en ABC-kurs. ABC-kurserna vänder sig till dig som har barn 3-12 år och som vill utvecklas i ditt föräldraskap och består av fyra träffar kring varsitt tema.

  • Ansök om skolskjuts läsår 21/22 (ålder 6 - 15 år)

   Ansök om skolskjuts till ditt barn som går i förskoleklass och grundskola (ålder 6 - 15 år) 

   Ansök om skolskjuts till ditt barn som går i förskoleklass och grundskola (ålder 6 - 15 år) 

  • Barnomsorg på obekväm arbetstid

   Här kan du ladda ner blanketten för att ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid. 

   Här kan du ladda ner blanketten för att ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid. 

  • Beställ betygskopia

   Här kan du beställa betygskopior på betyg som finns förvarade på kommunarkivet.

   Här kan du beställa betygskopior på betyg som finns förvarade på kommunarkivet.

  • Beställ klasslistor

   Här kan du beställa klasslistor som finns förvarade på kommunarkivet.

   Här kan du beställa klasslistor som finns förvarade på kommunarkivet.

  • Beställ konto inför ansökan om plats i förskola, grundskola eller fritidshem

   Här beställer du konto inför ansökan om förskoleplats, grundskoleplats eller fritidshemsplats.

   Här beställer du konto inför ansökan om förskoleplats, grundskoleplats eller fritidshemsplats.

  • Delad barnomsorgsplats

   Här kan du ladda ner blanketten för att anmäla delad barnomsorgsplats (vid gemensam vårdnad).

   Här kan du ladda ner blanketten för att anmäla delad barnomsorgsplats (vid gemensam vårdnad).

  • Elevdokumentation (IST Lärande)

   Här får du som vårdnadshavare tillgång till de bedömda uppgifter, omdömen, extra anpassningar och åtgärdsprogram som ditt barns lärare valt att dela. Här kan du också förbereda dig inför och kommentera utvecklingssamtal.

   Här får du som vårdnadshavare tillgång till de bedömda uppgifter, omdömen, extra anpassningar och åtgärdsprogram som ditt barns lärare valt att dela. Här kan du också förbereda dig inför och kommentera utvecklingssamtal.

  • Förskole- eller fritidshemsplats vid flytt till annan kommun

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om att erhålla eller behålla förskole- eller fritidshemsplats vid flytt till annan kommun.

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om att erhålla eller behålla förskole- eller fritidshemsplats vid flytt till annan kommun.

  • Grundsärskoleplats - ansökan vid inflyttning

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om plats i grundsärskola vid inflyttning till Östersunds kommun.

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om plats i grundsärskola vid inflyttning till Östersunds kommun.

  • Grundsärskoleplats - ansökan vid utflyttning

   Här kan du ladda ner blankett för anmälan om utflyttning från grundsärskolan.

   Här kan du ladda ner blankett för anmälan om utflyttning från grundsärskolan.

  • Gymnasieansökan

   Här kan du göra gymnasieansökan.

   Här kan du göra gymnasieansökan.

  • Gå skola i Östersunds kommun men folkbokförd i annan kommun

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om att gå i grundskola eller grundsärskola i Östersunds kommun samtidigt som ni bor i annan kommun.

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om att gå i grundskola eller grundsärskola i Östersunds kommun samtidigt som ni bor i annan kommun.

  • Kontakt med vårdnadshavare som har gemensam vårdnad

   Här hittar du blankett där vårdnadshavare uppger adresser och utskicksönskemål för information från förskola, grundskola och grundsärskola.

   Här hittar du blankett där vårdnadshavare uppger adresser och utskicksönskemål för information från förskola, grundskola och grundsärskola.

  • Kulturskolan - ansökan

   Här kan du göra ansökan till Östersunds Kulturskola.

   Här kan du göra ansökan till Östersunds Kulturskola.

  • Kulturskolan - avanmälan och Mina sidor

   Kulturskolan - avanmälan och Mina sidor.

   Kulturskolan - avanmälan och Mina sidor.

  • Ledighetsansökan för elev

   Här kan du ladda ner blankett för att ansökan om ledigt för elev.

   Här kan du ladda ner blankett för att ansökan om ledigt för elev.

  • Läspedagogiskt material

   Här kan du beställa läspedagogiskt material i form av test- och träningsmaterial via Elevhälsan.

   Här kan du beställa läspedagogiskt material i form av test- och träningsmaterial via Elevhälsan.

  • Modersmålsstöd - ansökan

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om modersmålsstöd i förskolan. Gäller enbart de nationella minoritetsspråken:  finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om modersmålsstöd i förskolan. Gäller enbart de nationella minoritetsspråken:  finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

  • Modersmålsstöd - uppsägning

   Här kan du ladda ner blankett för att säga upp modersmålsstöd i förskolan.

   Här kan du ladda ner blankett för att säga upp modersmålsstöd i förskolan.

  • Modersmålsundervisning - ansökan

   Här kan du ansöka om modersmålsundervisning i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

   Här kan du ansöka om modersmålsundervisning i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

  • Modersmålsundervisning - uppsägning

   Här kan du säga upp modersmålsundervisning i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola.

    

   Här kan du säga upp modersmålsundervisning i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola.

    

  • Skolhälsovårdsjournaler - beställning

   Här kan du beställa skolhälsovårdsjournaler för elever i Östersunds kommun

   Här kan du beställa skolhälsovårdsjournaler för elever i Östersunds kommun

  • Skolmatsedel

   Här kan du se skolmatsedel för grundskola och förskoleklass.

   Här kan du se skolmatsedel för grundskola och förskoleklass.

  • Specialkost laktosreducerad

   Här kan du ladda ner blankett för beställning av laktosreducerad specialkost.

   Här kan du ladda ner blankett för beställning av laktosreducerad specialkost.

  • Specialkost på förskola och skola

   Här kan du som vårdnadshavare beställa specialkost till ditt barn.

   Här kan du som vårdnadshavare beställa specialkost till ditt barn.

  • Vuxenutbildning - ansökan

   Här kan du ansöka om vuxenutbildning.

   Här kan du ansöka om vuxenutbildning.

  Visa allaVisa färre

  Bygga, bo och miljö (63)

  • Ajourhållning av lägenhetsnummer för flerfamiljshus

   Ajourhållning av lägenhetsnummer för flerfamiljshus.

   Ajourhållning av lägenhetsnummer för flerfamiljshus.

  • Ajourhållning av lägenhetsnummer för småhus och fritidsboende

   Ajourhållning av lägenhetsnummer för småhus och fritidsboende.

   Ajourhållning av lägenhetsnummer för småhus och fritidsboende.

  • Anmälan till tomtkö

   Här kan du som privatperson ställa dig i kö för att reservera eller köpa någon av de småhustomter som kommunen tar fram och säljer. Genom att ställa dig i tomtkön har du "förtur" till tomterna innan vi erbjuder dem till allmänheten. Tomterna är avsedda för bostadshus och att du ska bo där permanent.

   Här kan du som privatperson ställa dig i kö för att reservera eller köpa någon av de småhustomter som kommunen tar fram och säljer. Genom att ställa dig i tomtkön har du "förtur" till tomterna innan vi erbjuder dem till allmänheten. Tomterna är avsedda för bostadshus och att du ska bo där permanent.

  • Beställ autogiro till faktura för VA, sopor och slamtömning

   Här kan du beställa en blankett där du ger ditt medgivande till autogiro för dina fakturor för vatten och avlopp (VA), sopor och slamtömning från Östersunds kommun.

   Här kan du beställa en blankett där du ger ditt medgivande till autogiro för dina fakturor för vatten och avlopp (VA), sopor och slamtömning från Östersunds kommun.

  • Beställ kartor och mättjänster

   Här kan du som privatperson, företagare eller ombud för förening beställa nybyggnadskartor för din fastighet samt kartutdrag för enkla byggärenden.

   Du kan även beställa mättjänster som husutstakning, lägeskontroll och gränsutvisning.

   Här kan du som privatperson, företagare eller ombud för förening beställa nybyggnadskartor för din fastighet samt kartutdrag för enkla byggärenden.

   Du kan även beställa mättjänster som husutstakning, lägeskontroll och gränsutvisning.

  • Beställning av byggvatten

   Här kan du beställa byggvatten.

   Här kan du beställa byggvatten.

  • Beställning eller avbokning av extra slamtömning

   Här kan du beställa extra tömning av slambrunnen eller avboka en ordinarie tömning.

   Här kan du beställa extra tömning av slambrunnen eller avboka en ordinarie tömning.

  • Bostadsanpassning

   Här kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

   Här kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

  • Bostadsanpassningsbidrag för installation av spisvakt - intyg

   Intyg för bostadsanpassningsbidrag till installation av spisvakt.

   Intyg för bostadsanpassningsbidrag till installation av spisvakt.

  • Bostadsklagomål

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla en olägenhet i din inomhusmiljö.

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla en olägenhet i din inomhusmiljö.

  • Bygg 01 - Söka bygglov och andra åtgärder

   Här kan du som privatperson, företagare eller ombud för dessa ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

   Här kan du som privatperson, företagare eller ombud för dessa ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

  • Bygg 02 - Komplettera ditt pågående ärende

   Här kan du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig skicka in kompletteringar i ditt pågående byggärende. 

   Här kan du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig skicka in kompletteringar i ditt pågående byggärende. 

  • Bygg 03 - Ansökan om slutbesked

   Har du byggt klart? Då är det dags för dig som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig att att meddela oss att byggprojektet är avslutat. Innan du får börja använda din byggnad måste du ha ett slutbesked.

   Har du byggt klart? Då är det dags för dig som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig att att meddela oss att byggprojektet är avslutat. Innan du får börja använda din byggnad måste du ha ett slutbesked.

  • Bygg 05 - Lämna svar vid hörande av grannar och sakägare

   Har du fått brev där vi frågar vad du tycker om din grannes bygglovsansökan? Här kan du som granne eller sakägare se handlingarna och lämna in ditt svar till oss.

   Har du fått brev där vi frågar vad du tycker om din grannes bygglovsansökan? Här kan du som granne eller sakägare se handlingarna och lämna in ditt svar till oss.

  • Bygg 06 - Ta del av beslut som sökande och kontrollansvarig

   Här kan du som sökande eller kontrollansvarig ta del av beslut i dina byggärenden. 

   Här kan du som sökande eller kontrollansvarig ta del av beslut i dina byggärenden. 

  • Bygg 07 - Ta del av beslut som granne/sakägare

   Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslut i din grannes byggärende.

   Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslut i din grannes byggärende.

  • Bygg 08 - Meddelande till handläggare

   Om du har ett pågående byggärende hos plan och bygg kan du via denna e-tjänst skicka ett meddelande till din handläggare.

    

   Om du har ett pågående byggärende hos plan och bygg kan du via denna e-tjänst skicka ett meddelande till din handläggare.

    

  • Bygg 09 - Anmäla kontrollansvarig

   Om vi har bett dig att komplettera ditt pågående byggärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

    

   Om vi har bett dig att komplettera ditt pågående byggärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

    

  • Bygg 11 - Gällande detaljplaner

   I denna tjänst kan du kontrollera om din fastighet ligger inom detaljplanerat område och i sådana fall även få tillgång till detaljplanen.

   I denna tjänst kan du kontrollera om din fastighet ligger inom detaljplanerat område och i sådana fall även få tillgång till detaljplanen.

  • Cistern som tagits ur bruk

   Här kan du ladda ner blankett för att anmäla cistern som tagits ur bruk.

   Här kan du ladda ner blankett för att anmäla cistern som tagits ur bruk.

  • Dispens från utsortering av bygg- och rivningsavfall.

   Här kan du söka dispens från kravet att sortera ut vissa fraktioner av bygg- och rivningsavfall.

   Här kan du söka dispens från kravet att sortera ut vissa fraktioner av bygg- och rivningsavfall.

  • Djurhållning inom område med detaljplan

   Här kan du ansöka om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan.

    

   Här kan du ansöka om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan.

    

  • E-tjänster för avfall, vatten och avlopp

   Här kan du som privatperson eller företag hitta kommunens e-tjänster inom avfall, vatten och avlopp. Här kan du ta del av och hantera abonnemang, avläsningar, fakturor, reklamationer och sophämtning. 

   Här kan du som privatperson eller företag hitta kommunens e-tjänster inom avfall, vatten och avlopp. Här kan du ta del av och hantera abonnemang, avläsningar, fakturor, reklamationer och sophämtning. 

  • Enkelt avhjälpta hinder

   Här kan du anmäla brister i tillgängligheten på allmänna platser och i publika lokaler. Det handlar om så kallade "Enkelt avhjälpta hinder" som en fastighetsägare enligt lag är skyldig att åtgärda. 

   Här kan du anmäla brister i tillgängligheten på allmänna platser och i publika lokaler. Det handlar om så kallade "Enkelt avhjälpta hinder" som en fastighetsägare enligt lag är skyldig att åtgärda. 

  • Enskilt avlopp

   Här kan du söka tillstånd för att få anlägga enskilt avlopp med ansluten vattentoalett, anmäla åtgärd på befintligt avlopp eller anmäla att du vill anlägga någon annan sorts avlopp.

   Här kan du söka tillstånd för att få anlägga enskilt avlopp med ansluten vattentoalett, anmäla åtgärd på befintligt avlopp eller anmäla att du vill anlägga någon annan sorts avlopp.

  • Felanmäl fastighet

   Här kan du felanmäla skador och fel i Östersunds kommuns lokaler och fastigheter.

   Här kan du felanmäla skador och fel i Östersunds kommuns lokaler och fastigheter.

  • Felanmäl skador och fel på gator och vägar

   Här kan du felanmäla skador och fel på skyltar, trafikljus, sandning eller annat fel på kommunens vägar och gångbanor.

   Här kan du felanmäla skador och fel på skyltar, trafikljus, sandning eller annat fel på kommunens vägar och gångbanor.

  • Framdragning av sopkärl

   Här kan du anmäla om utökad service för framdragning av sopkärl.

   Här kan du anmäla om utökad service för framdragning av sopkärl.

  • Förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern

   Här kan du ladda ner blankett för att anmäla förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern.

   Här kan du ladda ner blankett för att anmäla förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern.

  • Gemensamhetsanläggning, ändra andelstal - anmälan

   Här kan du anmäla om ändrat andelstal i gemensamhetsanläggning.

   Här kan du anmäla om ändrat andelstal i gemensamhetsanläggning.

  • Grannyttrande värmepumpsinstallation

   Grannyttrande för värmepumpsinstallation.

   Grannyttrande för värmepumpsinstallation.

  • Hantera växtskyddsmedel eller vattenslagning inom vattenskyddsområde

   Här kan du ansöka om att hantera växtskyddsmedel eller vattenslagning inom vattenskyddsområden.

   Här kan du ansöka om att hantera växtskyddsmedel eller vattenslagning inom vattenskyddsområden.

  • Hemkompostering

   Här anmäler du att du vill omhänderta ditt komposterbara hushållsavfall hemma på din egen fastighet. 

   Här anmäler du att du vill omhänderta ditt komposterbara hushållsavfall hemma på din egen fastighet. 

  • Hjärterum: Sök bostad för nyanlända

   Här kan du som nyanländ anmäla att du är bostadssökande.

   Här kan du som nyanländ anmäla att du är bostadssökande.

  • Husbehovstäkt inom vattenskyddsområde

   Här kan du ansöka om tillstånd för husbehovstäkt inom vattenskyddsområde.

   Här kan du ansöka om tillstånd för husbehovstäkt inom vattenskyddsområde.

  • Hälsoskyddsverksamhet

   Här anmäler du att du tänker starta en hälsoskyddsverksamhet.

   Här anmäler du att du tänker starta en hälsoskyddsverksamhet.

  • Hämtning av grovsopor

   Här kan du som privatperson beställa hämtning av grovsopor och vitvaror för fastigheter och anläggningar inom Östersunds kommun.

   Här kan du som privatperson beställa hämtning av grovsopor och vitvaror för fastigheter och anläggningar inom Östersunds kommun.

  • Inflyttarlots

   Här kan du som planerar att flytta till Östersund få tips och information om bland annat arbetsmöjligheter, barnomsorg och skola i Östersunds kommun.​ Du hittar övrig information kring en flytt på ostersund.se/flyttahit eller levaiostersund.se.​

   Här kan du som planerar att flytta till Östersund få tips och information om bland annat arbetsmöjligheter, barnomsorg och skola i Östersunds kommun.​ Du hittar övrig information kring en flytt på ostersund.se/flyttahit eller levaiostersund.se.​

  • Information om installerad värmepump

   Den här tjänsten använder du för att meddela Miljö- och samhällsnämnden att du installerat din anmälda värmepumpsanläggning.

   Den här tjänsten använder du för att meddela Miljö- och samhällsnämnden att du installerat din anmälda värmepumpsanläggning.

  • Installation av värmepump

   Här anmäler du till Miljö- och samhällsnämnden att du ska installera en berg-, sjö- eller jordvärmepump.

   Här anmäler du till Miljö- och samhällsnämnden att du ska installera en berg-, sjö- eller jordvärmepump.

  • Intyg på utfört avlopp

   Här anmäler du till Miljö- och samhällsnämnden att ditt enskilda avlopp är anlagt och klart att ta i bruk.

   Här anmäler du till Miljö- och samhällsnämnden att ditt enskilda avlopp är anlagt och klart att ta i bruk.

  • Kompostpåsar

   Här kan du som fastighetsansvarig beställa utkörning av kompostpåsar, kompostkorgar eller sopsorteringsguider till ert flerbostadshus.

   Här kan du som fastighetsansvarig beställa utkörning av kompostpåsar, kompostkorgar eller sopsorteringsguider till ert flerbostadshus.

  • Lantmäteriförrättning

   Här kan du ansöka om lantmäteriförrättning direkt via Lantmäteriets e-tjänst eller via kommunens blankett.

   Här kan du ansöka om lantmäteriförrättning direkt via Lantmäteriets e-tjänst eller via kommunens blankett.

  • Latrintunnor - hämtning och leverans

   Här kan du beställa hämtning av din latrintunna och leverans av ny.

   Här kan du beställa hämtning av din latrintunna och leverans av ny.

  • Mellanlagring av farligt avfall

   Här kan du anmäla om mellanlagring av farligt avfall.

   Här kan du anmäla om mellanlagring av farligt avfall.

  • Miljöfarlig verksamhet

   Här anmäler du att du tänker starta en ny, eller genomföra förändringar av en befintlig miljöfarlig verksamhet.

   Här anmäler du att du tänker starta en ny, eller genomföra förändringar av en befintlig miljöfarlig verksamhet.

  • Nycklar till vattenkiosk

   Ansökan om nycklar till vattenkiosk.

   Ansökan om nycklar till vattenkiosk.

  • Omklassning av Livsmedelsanläggning

   Den här tjänsten använder du som redan driver en livsmedelsverksamhet för att anmäla planerade förändringar av den som ryms inom det som verksamheten är registrerad för. Det kan t.ex. handla om ökad eller minskad produktion eller förändringar av vad ni gör/hanterar i verksamheten.

   Den här tjänsten använder du som redan driver en livsmedelsverksamhet för att anmäla planerade förändringar av den som ryms inom det som verksamheten är registrerad för. Det kan t.ex. handla om ökad eller minskad produktion eller förändringar av vad ni gör/hanterar i verksamheten.

  • PCB-sanering

   Här kan du anmäla PCB-sanering.

   Här kan du anmäla PCB-sanering.

  • Planbesked

   Här kan du lämna in en ansökan om planbesked om du önskar att kommunen ändrar en gällande detaljplan eller upprättar en helt ny detaljplan.

   Här kan du lämna in en ansökan om planbesked om du önskar att kommunen ändrar en gällande detaljplan eller upprättar en helt ny detaljplan.

  • Sammanställning PCB sanering

   Sammanställning PCB sanering.

   Sammanställning PCB sanering.

  • Schaktning och/eller hantering av petroleumprodukter eller brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde

   Här anmäler du schakt- eller grävarbeten inom något av kommunens vattenskyddsområden. Här kan du också söka tillstånd för att få hantera petroleumprodukter eller brandfarliga vätskor inom samma områden.

   Här anmäler du schakt- eller grävarbeten inom något av kommunens vattenskyddsområden. Här kan du också söka tillstånd för att få hantera petroleumprodukter eller brandfarliga vätskor inom samma områden.

  • Slamtömning

   Här kan du ansöka om ändrat slamtömningsintervall, begära uppehåll i slamtömningen eller beställa sluttömning.

   Här kan du ansöka om ändrat slamtömningsintervall, begära uppehåll i slamtömningen eller beställa sluttömning.

  • Sophämtningsuppehåll för fritidshus

   Här kan du som fritidshusägare anmäla om uppehåll i sophämtningen.

   Här kan du som fritidshusägare anmäla om uppehåll i sophämtningen.

  • Tipsa oss om invasiva växter på kommunal mark

   Vi tar tacksamt emot din hjälp för att kartlägga utbredningen av invasiva växter. Med hjälp av inkomna tips kan vi lägga upp en plan för hur vi ska bekämpa växterna. 

   Vi tar tacksamt emot din hjälp för att kartlägga utbredningen av invasiva växter. Med hjälp av inkomna tips kan vi lägga upp en plan för hur vi ska bekämpa växterna. 

  • Upplägg av bark, flis, spån, timmer eller liknande inom vattenskyddsområde

   Här kan du anmäla om upplägg av bark, flis, spån, timmer eller liknande inom vattenskyddsområde.

   Här kan du anmäla om upplägg av bark, flis, spån, timmer eller liknande inom vattenskyddsområde.

  • Utföra utstakning och lägeskontroll av byggnad/anläggning

   Här kan du ansöka om att få godkännande att utföra utstakning och lägeskontroll av byggnad/anläggning inom Östersunds kommun.

   Här kan du ansöka om att få godkännande att utföra utstakning och lägeskontroll av byggnad/anläggning inom Östersunds kommun.

  • VA-anslutning

   Här kan du ansöka om VA-anslutning.

   Här kan du ansöka om VA-anslutning.

  • Vattenverksamhet

   Här kan du anmäla vattenverksamhet som att gräva eller muddra i ett vattenområde, anlägga en pir eller brygga, byta eller lägga ny vägtrumma eller ta ut vatten för dricks- eller bevattningsändamål.

   Här kan du anmäla vattenverksamhet som att gräva eller muddra i ett vattenområde, anlägga en pir eller brygga, byta eller lägga ny vägtrumma eller ta ut vatten för dricks- eller bevattningsändamål.

  • Överenskommelse om andelstal i gemensamhetsanläggning

   Överenskommelse om andelstal i gemensamhetsanläggning

   Överenskommelse om andelstal i gemensamhetsanläggning

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (21)

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv och arbete (19)

  • Aktuella upphandlingar

   Här kan du titta på de aktuella upphandlingar som genomförs av Upphandlingskontoret och Östersunds kommun samt de upphandlingar som genomförs på uppdrag av Jämtlands Gymnasieförbund, Jämtlands Räddningstjänstförbund, Krokomsbostäder AB, Härjegårdar Fastighets AB och Jamtli.

   Här kan du titta på de aktuella upphandlingar som genomförs av Upphandlingskontoret och Östersunds kommun samt de upphandlingar som genomförs på uppdrag av Jämtlands Gymnasieförbund, Jämtlands Räddningstjänstförbund, Krokomsbostäder AB, Härjegårdar Fastighets AB och Jamtli.

  • Avfallsdeklaration för Gräfsåsens avfallsanläggning

   Här kan du lämna avfallsdeklaration  för Gräfsåsens avfallsanläggning.

   Här kan du lämna avfallsdeklaration  för Gräfsåsens avfallsanläggning.

  • Avregistrera livsmedelsanläggning

   Här kan du avregistrera en livsmedelsanläggning vars verksamhet har eller ska upphöra.

    

   Här kan du avregistrera en livsmedelsanläggning vars verksamhet har eller ska upphöra.

    

  • Driva fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om att driva fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om att driva fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

  • Folköl, tobak och e-cigaretter

   Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror eller komplettera en befintlig ansökan. Här kan du också redovisa egenkontrollprogram samt anmäla försäljning av folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare för e-cigaretter.

   Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror eller komplettera en befintlig ansökan. Här kan du också redovisa egenkontrollprogram samt anmäla försäljning av folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare för e-cigaretter.

  • Jordbruksverksamhet inom vattenskyddsområde

   Den här tjänsten använder du för att anmäla eller söka tillstånd om du ska bedriva eller ändra befintlig jordbruksverksamhet eller djurhållning inom något av de vattenskyddsområden som finns i kommunen.

   Den här tjänsten använder du för att anmäla eller söka tillstånd om du ska bedriva eller ändra befintlig jordbruksverksamhet eller djurhållning inom något av de vattenskyddsområden som finns i kommunen.

  • Lediga jobb - titta och ansök om

   Här kan du se alla lediga jobb i Östersunds kommun och ansöka direkt via webben.

   Här kan du se alla lediga jobb i Östersunds kommun och ansöka direkt via webben.

  • Planerade upphandlingar

   Här hittar du de upphandlingar som upphandlingskontoret planerar att genomföra. Listan uppdateras löpande och upphandlingarna visas fram till det datum då de annonseras i Visma Tendsign.

   Här hittar du de upphandlingar som upphandlingskontoret planerar att genomföra. Listan uppdateras löpande och upphandlingarna visas fram till det datum då de annonseras i Visma Tendsign.

  • Ramavtalskatalog

   Här hittar du alla ramavtal för Östersunds kommun.

   Här hittar du alla ramavtal för Östersunds kommun.

  • Registrera livsmedelsanläggning

   Här kan du :

   - Anmäla en livsmedelsanläggning för registrering hos Miljö- och samhällsnämnden

   - Anmäla en ändring av din redan registrerade livsmedelsanläggning

   Här kan du :

   - Anmäla en livsmedelsanläggning för registrering hos Miljö- och samhällsnämnden

   - Anmäla en ändring av din redan registrerade livsmedelsanläggning

  • Registrering av byggnader, lokaler och anläggningar

   Här kan du registrera byggnader, lokaler och anläggningar .

   Här kan du registrera byggnader, lokaler och anläggningar .

  • Restaurangregister

   Här kan du söka bland restauranger i Östersunds kommun som har serveringstillstånd.

   Här kan du söka bland restauranger i Östersunds kommun som har serveringstillstånd.

  • Serveringstillstånd

   Här kan du ansöka om serveringstillstånd eller komplettera en befintlig ansökan. Här kan du också registrera och avregistrera serveringsansvarig personal samt anmäla olika typer av förändringar i ditt serveringstillstånd.

   Här kan du ansöka om serveringstillstånd eller komplettera en befintlig ansökan. Här kan du också registrera och avregistrera serveringsansvarig personal samt anmäla olika typer av förändringar i ditt serveringstillstånd.

  • Transportdokument för Gräfsåsens avfallsanläggning

   Här kan du fylla i transportdokument vid  transport av miljöfarligt avfall till Gräfsåsens avfallsanläggning.

   Här kan du fylla i transportdokument vid  transport av miljöfarligt avfall till Gräfsåsens avfallsanläggning.

  • Vi behöver dig

   Här kan du anmäla ditt intresse att vikariera i Östersunds kommun

   Här kan du anmäla ditt intresse att vikariera i Östersunds kommun

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Återbetalning av avgift för serveringstillstånd 2020

   Här kan du som företagare ansöka om återbetalning av tillsynsavgift, tillståndsavgift eller andra avgifter för serveringstillstånd enligt alkohollagen för 2020.

   Här kan du som företagare ansöka om återbetalning av tillsynsavgift, tillståndsavgift eller andra avgifter för serveringstillstånd enligt alkohollagen för 2020.

  Visa allaVisa färre

  Omsorg och hjälp (64)

  Visa allaVisa färre

  Trafik och infrastruktur (5)

  Visa allaVisa färre

  Uppleva och göra (36)

  Visa allaVisa färre