Klagomål och synpunkter gällande förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg

LÄS MER

Här kan du lämna klagomål eller synpunkter på förskolans, grundskolans, anpassad grundskola, fritids samt pedagogisk omsorgs verksamheter.

 

Dina klagomål och synpunkter är värdefulla för oss. De ger oss möjlighet att ta itu med problem eller missförstånd, att föra en dialog, ställa till rätta och se vad vi kan lära.

Gör så här:

  • Vänd dig i första hand direkt till verksamheten. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.
  • Tycker du att du inte fått rätt hjälp eller gehör från verksamheten kan du i stället vända dig till rektor.
  • Om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor kan du vända dig till huvudmannen som är Östersunds kommun. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis också rätt att lämna klagomål och synpunkter anonymt.

För att vända dig till huvudmannen, Östersunds kommun, kan du använda någon av följande kontaktvägar:

  • Via denna e-tjänst 
  • Via mejl till: bouf@ostersund.se
  • Via telefon: 063-14 30 00
  • Via post till: Östersunds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 831 82 ÖSTERSUND

Vad händer när du har lämnat in ett klagomål?

En handläggare kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål eller synpunkt inom 3 arbetsdagar. När vi hanterat ditt klagomål eller synpunkt kommer du bli kontaktad av den handläggare som ansvarar för ditt ärende. Du kommer även få ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreder och dokumenterar vi klagomålet eller synpunkten utan återkoppling.

Fråga om inloggning

Om du väljer att logga in hämtas vissa uppgifter automatiskt från exempelvis Skatteverket. Om du loggar in sparas också ditt ärende under "Mina sidor". Där återfinner du även dina övriga ärenden tillsammans med registrerade personuppgifter och eventuella köplatser eller bokningar som du gjort. Om du väljer att logga in kommer du inte längre kunna lämna in ärendet anonymt.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa