Riksfärdtjänst (generellt tillstånd)

LÄS MER

Här kan du ansöka om generellt tillstånd för riksfärdtjänst. Avser resor inom Sverige som sträcker sig utanför Östersunds kommun.​