Omprövning av förvaltarskap

LÄS MER

Här lämnar du som förvaltare den årliga omprövningen av förvaltarskapet.

Förutsättningar

 

Ett förvaltarskap är en omfattande tvångsåtgärd som innebär en stor inskränkning för individen och skall inte fortsätta om inte förutsättningarna för förvaltarskap är uppfyllda.

 

Överförmyndarnämnden ska årligen granska samtliga förvaltarskap för att pröva om behov av fortsatt förvaltarskap finns eller om det finns skäl att ansöka om upphörande. Det kan också vara så att omfattningen av förvaltarskapet behöver förändras eller att det kan ersättas med ett godmanskap.

 

En viktig princip för förvaltarskapet är att huvudmannen inte skall fråntas sina beslutsmöjligheter i större utsträckning än som är befogat. Huvudmannens hälsotillstånd kan ha förbättrats eller försämrats. Riskfaktorer som funnits tidigare kan ha försvunnit etc.

 

Det är viktigt att ni tänker igenom detta innan ni besvarar frågorna i e-tjänsten  för att ge ett bra underlag för vår bedömning angående det fortsatta behovet av förvaltarskap.
 

Vad händer när du har skickat in ärendet?


Era svar ingår som en del i överförmyndarens årliga omprövning av förvaltarskap och handläggs av handläggare på överförmyndarkontoret. Vid oklarheter kommer vi att kontakta er.

Frågor om e-tjänsten

Östersunds kommun
kundcenter@ostersund.se
063-14 30 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
kundcenter@ostersund.se