Projekt för och tillsammans med barn och unga - redovisning

LÄS MER

Här ska föreningar som beviljats bidrag för projekt för och tillsammans med barn och unga göra sin redovisning.

 

Förutsättningar

Avser föreningar som fått sin ansökan beviljad under 2018 för projekt för och tillsammans med barn- och unga. Redovisningen skall vara oss tillhanda enligt överenskommelse.

 

Vad händer när du skickat in ärendet?

Kommunens föreningsservice eller diarium tar emot din redovisning och arkiverar den.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • typ av arrangemang
  • arrangerande föreningar
  • datum för arrangemanget
  • nyttjad anläggning/lokal
  • en beskrivning av hur lokalerna uppfyllt arrangemangskraven om kommunens lokaler använts
  • hur arrangemanget fallit ut
  • eventuell bifogad fil
  • bifoga ekonomisk redovisning

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa