Orosanmälan

LÄS MER

Här kan du göra en orosanmälan för barn eller vuxen som du misstänker far illa.

Förutsättningar

Du kan använda e-tjänsten både som privatperson och inom ramen för ditt arbete. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym.

Om du som privatperson vill vara anonym så ska du inte fylla i vem du är, vilken relation du har till barnet eller dina kontaktuppgifter. Alla uppgifter som du lämnar kommer att delges de som berörs, barn och vårdnadshavare.

 

Mer information om att anmäla oro för barn och unga finns på www.ostersund.se

 

Observera! E-tjänsten är stängd helger (fredag 16.00 - måndag 08.00), helgdagar och röda dagar. 

 

Är det en akut situation? Ring 112.

Vill du hellre ringa in din anmälan så kan du göra det via kommunens kundcenter 063-14 30 00. Är Kundcenter stängt kan du kontakta Social beredskap via 112.

Vill du inte att ditt telefonnummer ska visas slår du #31# före telefonnumret.

Vad händer när du skickat in ditt ärende?

Gäller din anmälan ett barn/ungdom 0-21 år ska vi samma dag eller senast inom 24 timmar ha gjort en skyddsbedömning för att avgöra om barnet/ungdomen är i akut behov av hjälp/skydd. Därefter har vi 14 dagar på oss att göra en förhandsbedömning som är en mer utförlig bedömning av barnets/ungdomens situation. Då beslutar vi om vi ska inleda en utredning eller inte. I förhandsbedömningen kan vi ta kontakt med barnet/ungdomen och eventuell vårdnadshavare. Önskar de stöd inleder vi alltid en utredning. En utredning får pågå som längst i 4 månader.

 

Gäller din anmälan en vuxen kontaktar vi personen och informerar om de insatser vi kan erbjuda den. Om personen tackar nej gör vi en bedömning av dennes situation och om det finns skäl att inleda utredning mot den enskildes vilja.

 

På grund av sekretess kommer du som gör anmälan inte att få någon återkoppling på din anmälan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Uppgifter om personen som far illa
  • Du kan lämna anmälan anonymt eller lämna kontaktuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa