Blomlådor som farthinder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som medborgare ansöka om att få sätta ut blomlådor som farthinder på gata under period 1 juni till 30 september. Ansökan gäller för ett (1) år. 

 

Förutsättningar

Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att det ska fungera med blomlådor på din gata.

 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson, den personen ansvarar också för att följa reglerna för blomlådor
 • Gatan där lådorna ska placeras bör vara minst 4,5 meter bred
 • Gatan ska ha utfarter från villor (man får inte placera blomlådor på gata som har karaktär av huvudgata, det vill säga gata med inslag av genomfartstrafik)
 • Den som ansvarar för blomlådan (kontaktpersonen) ska bo på gatan där blomlådorna ska placeras
 • Majoriteten av de boende på gatan ska ha samtyckt till att placera ut blomlådor
 • Det ska finnas en siktlinje på 200 meter på gatan
 • Det ska vara minst 50 meter fri sikt på vardera sida om blomlådorna
 • Blomlådorna måste stå minst 20 meter från en korsning

Det är inte tillåtet att placera ut blomlådor på en gata som tillhör huvudnätet för gång- och cykeltrafik.

 

För dig som är kontaktperson

När er ansökan om att placera blomlådor på gatan blivit godkänd är det du som är kontaktperson som ansvarar för att se till så att blomlådorna följer de riktlinjer som finns och för att hålla dem under regelbunden uppsikt.

När vi beviljar din ansökan får du också en broschyr med information om vad som gäller och hur du ska sköta blomlådorna. Några ansvarspunkter är bland annat:

 • bygga och bekosta material till lådorna samt blommor och jord till dem
 • sätta fast reflexer på blomlådans samtliga sidor, Samhällsbyggnad ordnar reflexer
 • ställa ut lådorna tidigast den 1 juni (om gatan hunnit bli sopad, annars måste du vänta tills det skett) och ta in dem senast den 30 september
 • sköta renhållningen kring blomlådorna och hålla dem i bra skick
 • sköta om blomlådorna och se till så de är planterade med levande blommor och tillräckligt med jord (fyllda upp till minst 5 cm från kanten), lådorna får inte innehålla annat än jord och blommor
 • hålla lådorna under regelbunden uppsikt och se till så ingen skadar eller flyttar på lådorna, och om det händer ska du så fort som möjligt återställa lådorna
 • se till att det finns någon som ersätter dig som kontaktperson om du till exempel reser bort
 • flytta lådorna vid planerade gatuarbeten som vi informerar dig om

Om du som är kontaktperson, eller din ersättare, inte följer reglerna för blomlådor kan vi komma att plocka bort lådorna från din gata. Kostnaden för detta betalas då av dig. Därför är det också viktigt att du följer punkten ovan och ser till att det finns någon som ersätter dig som kontaktperson om du till exempel reser bort. Den personen ska också anges i ansökan.

 

Mer information om förutsättningar hittar du här: Blomlådor som farthinder - Östersund.se (ostersund.se)

 

Vad händer när du har skickat in ärendet

Teknisk förvaltning tar emot din ansökan och återkopplar till dig efter den 15:e maj och innan 1:a juni.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Gatuadress till gata som ansökan gäller för
 • Kontaktuppgifter
 • Signering och e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa