Kompostering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du att du vill omhänderta ditt komposterbara hushållsavfall hemma på din egen fastighet. 

Förutsättningar

Det är endast fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som får anmäla om hemkompostering.

 

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan om hemkompostering. Avgiften motsvarar en timmes tillsynstid enligt aktuell taxa för tillsyn enligt miljöbalken.

Avgifter för miljö- och hälsoskyddstillsyn

 

Om du kommer att kompostera under den kalla delen av året måste komposteringsbehållaren vara isolerad.  Behållaren ska alltid vara skadedjurssäker.

Vad händer när du har skickat in ärendet?

När du skickat in ärendet lämnas det över till Miljö och hälsa för handläggning. En kopia på din anmälan kommer att skickas till den e-postadress som du uppger.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Uppgifter om fastighet och fastighetsägaren
  • Uppgifter om placering av komposten
  • Uppgifter om hur komposten ska användas
  • Datum för när komposten ska börja användas
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa