Installation av värmepump

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du till Miljö- och samhällsnämnden att du ska installera en berg-, sjö- eller jordvärmepump.

 

Förutsättningar

En anmälan ska lämnas in minst sex veckor innan det datum du ska genomföra installationen. För att kunna använda tjänsten så behöver du e-legitimation och tekniska data angående anläggningen. Om det är jord- eller sjövärme som du ska installera så behöver du kunna ladda upp en situationsplan som visar vart du vill placera kollektorslangen samt vattentäkter, avloppsanordningar och energibrunnar inom närområdet (cirka 50 meter). Handlar anmälan om bergvärme så kan du skapa en situationsplan i tjänsten.

En avgift kommer att tas ut för handläggning av ärendet.

 

Vad händer när du skickat in ärendet?

När du skickat in ärendet lämnas det över till Miljö- och samhällsnämnden för handläggning. En kopia av ärendet kommer att skickas till den mejladress du angett.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa