Nulägeskollen jämställdhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förutsättningar

Detta är en metod ni som förening kan använda er av för att få en nulägesbild av hur jämställdhetsarbetet bedrivs inom er förening. Se metoden som ett verktyg för att utifrån resultatet lättare kunna identifiera vilka
metoder eller åtgärder ni kan arbeta med för att öka jämställdheten inom er förening.

 

Vad händer när du har skickat in ärendet?

Sammanställningen av era frågor skickas till den mail ni anger inledningsvis. Sammanställningen kan sedan användas som en del av er redovisning om ni ansöker om föreningsbidrag för ert jämställdhetsarbete

Frågor om e-tjänsten

Östersunds kommun
kundcenter@ostersund.se
063 14 30 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa