Ansökan om tillstånd för upplag av timmer, flis, spån, bark eller liknande samt Anmälan om avverkning inom vattenskyddsområde

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tjänsten används för ansökan om tillstånd för upplag av timmer, flis, spån, bark eller liknande och Anmälan om avverkning inom vattenskyddsområde. Du kan även söka tillstånd för eller informera om petroleumhantering som kommer att ske kopplat till upplaget.

Förutsättningar

Inom de flesta av våra vattenskyddsområden krävs det tillstånd för den här sortens upplag. Även hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor är, beroende på mängden, tillstånds- eller informationspliktigt inom våra vattenskyddsområden.

 

Tillståndspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan du fått ett tillstånd.

 

Du behöver e-legitimation och en färdig situationsplan att ladda upp för att kunna slutföra tjänsten.

 

Reglerna för respektive vattenskyddsområde hittar du här

 

Vad händer när du skickat in ärendet?

När du skickat in ärendet lämnas det över till Miljö- och samhällsnämnden för handläggning. En kopia av ärendet kommer att skickas till den mailadress du angett.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Uppladdningsbar situationsplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa