Ansökan om stödinsats för familjer och unga

LÄS MER

Här kan du som förälder eller barn över 15 år ansöka om stödinsats.

Förutsättningar

Här kan du ansöka om stöd för dig som förälder eller för ditt barn enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL). Även du som är mellan 15 och 17 år kan ansöka om stöd för egen del. Det kan exempelvis handla om föräldrastöd, ungdomsstöd, kontaktfamilj/kontaktperson, stödsamtal och/eller placering i olika former.

 

Besvara gärna så många frågor som möjligt i din ansökan direkt då det kan förkorta handläggningstiden.

 

Östersunds kommun erbjuder även stöd utan biståndsbeslut i form av föräldrakurser- och grupper, stödsamtal samt olika barngrupper.

 

Du hittar mer information på ostersund.se: Stöd till familjer och föräldrar.

Vad händer när du har skickat in ditt ärende?

Din ansökan hamnar automatiskt i vårt verksamhetssystem Viva där det registreras och fördelas till en socialsekreterare. När ärendet är fördelat blir du kontaktad av en socialsekreterare.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kontaktuppgifter för sökande
  • Eventuella personuppgifter för barnet/barnen
  • Eventuella kontaktuppgifter för andra föräldern
  • Information om anledning till ansökan
  • Information om eventuellt pågående ärende hos socialtjänsten
  • Eventuella kontaktuppgifter för vårdnadshavare
  • Information om eventuella tidigare insatser/stöd

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa