Bygg 11 - Gällande detaljplaner

LÄS MER

I denna tjänst kan du kontrollera om din fastighet ligger inom detaljplanerat område och i sådana fall även få tillgång till detaljplanen.

Förutsättningar

E-tjänsten fungerar i Internet Explorer och Crome, men inte felfritt. Vi rekommenderar att du använder Edge.

Detaljplanerna visas i formatet DjVu. 

För att kunna titta på detaljplanerna från Lantmäteriet behövs en särskild bildläsare, en så kallad DjVu-plugin. Första gången som tjänsten används måste du ladda hem en DjVu-plugin, det är gratis. Detta behöver du bara göra en gång.

Mer information och ladda ner bildvisningsprogrammet DjVu.

Vad händer när du har tagit del av handlingar?

Det är endast en tittfunktion för att se om din fastighet ligger inom detaljplanerat område och att se den gällande detaljplanen.

 

Frågor om e-tjänsten

Östersunds kommun
kundcenter@ostersund.se
063 - 14 30 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsnämnden
gdpr@ostersund.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation