Bygg 01 - Söka bygglov och andra åtgärder

LÄS MER

Här kan du som privatperson, företagare eller ombud för dessa ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

Förutsättningar

Du kan ansöka och anmäla följande byggärenden:

 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Inglasning av befintlig balkong/uteplats
 • Skyltar
 • Bygga ny attefallsbyggnad
 • Attefallsåtgärder
 • Ändring av eller i befintlig byggnad
 • Eldstad
 • Rivningslov eller Marklov
 • Förhandsbesked
 • Strandskyddsdispens

Du kan påbörja din ansökan och spara mitt i. För att återuppta din ansökan vid ett senare tillfälle startar du e-tjänsten på nytt - då får du en fråga ifall du vill återuppta din sparade ansökan. E-tjänsten fungerar i Internet Explorer, men inte felfritt. Vi rekommenderar att du använder Edge eller Chrome.

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggning av din ansökan om bygglov och andra åtgärder och det är du som söker som ansvarar för att fakturan betalas. Avgiften beror bland annat på var och vad du ska bygga. Information om vår bygglovstaxa.

Ritningar

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du bifoga ritningar och handlingar här i e-tjänsten. Ritningarna du bifogar ska vara fackmannamässigt utförda. Vi har tagit fram exempelritningar och handlingar som du kan ta hjälp av för att se vad din ansökan ska innehålla. E-tjänsten kommer att hjälpa dig på vägen med vilka handlingar du ska lämna in beroende på vilken åtgärd du vill göra. 

Tänk på att inte lägga in personuppgifter (namn, kontaktuppgifter) på ritningarna då dessa arkiveras i ett offentligt arkiv när ärendet är slutfört.

Exempelritningar och handlingar

Beställa kartunderlag

Energi

Du vet väl om att vi har fri energirådgivning inom kommunen? Läs mer om det här: Energi- och klimatrådgivning - Östersund.se (ostersund.se)

Arkiv

Vi har ett digitalt bygglovsarkiv där det finns möjlighet att söka fram äldre ritningar på olika fastigheter. Observera att det är inte möjligt att finna beslut, ansökningsblanketter och dylikt här utan är du intresserad av det får du höra av dig till Kundcenter. Vårt bygglovsarkiv.

Skyddad identitet

Använd inte e-tjänsten om du har skyddad identitet. Kontakta kundcenter.

Vad händer när du har skickat in ärendet?

Ansökan tas emot av samhällsbyggnad och blir fördelad till en handläggare. Vi kommer att kontakta dig via angiven e-postadress under tiden vi handlägger ditt ärende. Information om bygglovsprocessen och vad som kommer att ske under handläggningen av ditt ärende finns att läsa här.

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Fastighetsbeteckning
 • Information om det du vill göra
 • Ritningar