Beställning av kartor, geodata och mätningstjänster

LÄS MER

Här kan du som privatperson, företagare eller ombud för förening beställa nybyggnadskartor samt kartutdrag för enkla byggärenden på din fastighet till ditt ärende för lov, anmälan om attefallsåtgärd, förhandsbesked samt strandskyddsdispens.

Du kan även beställa mätningstjänster som husutstakning, lägeskontroll och gränsutvisning.

Det är även här du som arbetar inom Östersunds kommun beställer interna mät och geodatauppdrag.

Förutsättningar

Du kan beställa följande Kartor

För dig som är privatperson, företagare eller ombud till ditt ärende för lov, anmälan om attefallsåtgärd, förhandsbesked samt strandskyddsdispens behöver någon av följande kartor. Kartan tas fram specifikt för varje fastighet. Kartan är sedan giltig i 6 månader.

 • Nybyggnadskarta 
  • vid nybyggnad av huvudbyggnad inom detaljplan
 • Förenklad nybyggnadskarta
  • vid nybyggnad av huvudbyggnad utanför detaljplan
 • Kartutdrag för enkla byggärenden
  • vid tillbyggnad och komplementbyggnad samt strandskyddsdispens och förhandsbesked

Du kan beställa följande Mätuppdrag

För dig som är privatperson, företagare eller ombud.

Du kan göra följande Geodatabeställning

För dig som är privatperson, företagare eller ombud.

 • 3D-modellen
 • Primärkarta

Du kan beställa följande Interna mät och geodatauppdrag 

För dig som är anställd inom Östersunds kommun eller jobbar på uppdrag av Östersunds kommun

 • Annan utstakning eller inmätning (tex vägar)
 • Drönarflygning
 • Markmodell (3D-grid)
 • Ortofoto
 • Projekteringsmätning
 • Kombinationsbeställning Primärkarta tillsammans med markmodell och ortofoto
 • Övrig geodata

Avgift

Du debiteras en avgift för det arbete vi lägger ned. 

Om du är osäker på vilken karttyp eller mättjänst du behöver kan du ta kontakt med Kundcenter (063‑14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se). 

Tips för användning av e-tjänsten

Du kan påbörja din ansökan och spara mitt i. För att återuppta din ansökan vid ett senare tillfälle startar du e-tjänsten på nytt - då får du en fråga ifall du vill återuppta din sparade ansökan. E-tjänsten fungerar i Internet Explorer, men inte felfritt. Vi rekommenderar att du använder Edge eller Chrome.

Vad händer när du skickat in ärendet?

Din beställning tas emot av en handläggare. Om något är oklart tar vi kontakt med dig per telefon eller e-post. Normal leveranstid för kartutdrag  för enkla byggärenden är två-tre arbetsdagar och för nybyggnadskarta och förenklad nybyggnadskarta max tre veckor. Leveranstiden för husutstakning är tre dagar.

Följande behövs för e-tjänsten

 • vilken typ av karta eller mättjänst eller geodata du vill beställa
 • i vilket format du vill få kartan levererad
 • fastighetsbeteckning eller adress
 • kontaktuppgifter
 • person- eller organisationsnummer
 • eventuell separat fakturaadress