Beställ kartor och mätningstjänster

LÄS MER

Här kan du som privatperson, företagare eller ombud för förening beställa nybyggnadskartor för din fastighet samt kartutdrag för enkla byggärenden.

Du kan även beställa mätningstjänster som husutstakning, lägeskontroll och gränsutvisning.

Förutsättningar

När du ska söka bygglov, marklov, förhandsbesked, strandskyddsdispens eller anmäla en attefallsåtgärd behövs någon av följande kartor. Kartan tas fram specifikt för varje fastighet. Kartan är sedan giltig i 6 månader.

De mätningstjänster som kan beställas är:

Avgift

Du debiteras en avgift för det arbete vi lägger ned. 

Om du är osäker på vilken karttyp eller mättjänst du behöver kan du ta kontakt med Kundcenter (063‑14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se). 

Tips för användning av e-tjänsten

Du kan påbörja din ansökan och spara mitt i. För att återuppta din ansökan vid ett senare tillfälle startar du e-tjänsten på nytt - då får du en fråga ifall du vill återuppta din sparade ansökan. E-tjänsten fungerar i Internet Explorer, men inte felfritt. Vi rekommenderar att du använder Edge eller Chrome.

Vad händer när du skickat in ärendet?

Din beställning tas emot av en handläggare. Om något är oklart tar vi kontakt med dig per telefon eller e-post. Normal leveranstid för kartutdrag  för enkla byggärenden är två-tre arbetsdagar och för nybyggnadskarta och förenklad nybyggnadskarta max tre veckor. Leveranstiden för husutstakning är tre dagar.

Följande behövs för e-tjänsten

  • vilken typ av karta eller mättjänst du vill beställa
  • i vilket format du vill få kartan levererad
  • fastighetsbeteckning eller adress
  • kontaktuppgifter
  • person- eller organisationsnummer
  • eventuell separat fakturaadress