Beställ uppdragsupphandling

LÄS MER

Här kan du beställa uppdragsupphandling från Upphandlingskontoret.

Förutsättningar

Här kan du beställa hjälp med följande tjänster:

  • Direktupphandling
  • Annonsering
  • Kvalitetssäkra upphandlingsdokument
  • Stöd kring utformning av upphandlingsdokument
  • Stöd kring i stort sett allt i upphandlingen

Vad händer när du har skickat in ärendet?

När Upphandlingskontoret mottagit din uppdragsbeskrivning kommer tilldelad upphandlare kontakta dig.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • kontaktuppgifter
  • referensnummer
  • Kommun/bolag eller förbund

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system, exempelvis Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa