Jordbruksverksamhet inom vattenskyddsområde

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här tjänsten använder du för att anmälan eller söka tillstånd om du ska bedriva eller ändra befintlig jordbruksverksamhet eller djurhållning inom något av de vattenskyddsområden som finns i kommunen.

Förutsättningar

Tillståndspliktiga åtgärder får inte utföras innan du fått tillstånd, för anmälningspliktiga åtgärder så ska anmälan vara inlämnad minst 6 veckor innan åtgärden ska utföras.

 

För att kunna använda tjänsten behöver du e-legitimation.

 

I tjänsten ska du beskriva vad du vill göra och hur det ska utföras. Detta kan du antingen skriva direkt i tjänsten eller ladda upp en färdig beskrivning. Du behöver även kunna ladda upp situationsplaner och kartor som visar var åtgärder ska ske.

 

En handläggningsavgift kommer att faktureras enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

 

Vad händer när du skickat in ärendet?

När du skickat in ärendet lämnas det över till Miljö- och samhällsnämnden för handläggning. En kopia av ärendet kommer att skickas till den mailadress du angett.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa