Vattenverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla vattenverksamhet som att gräva eller muddra i ett vattenområde, anlägga en pir eller brygga, byta eller lägga ny vägtrumma eller ta ut vatten för dricks- eller bevattningsändamål.

 

 Du kan läsa mer här om vilken vattenverksamhet som är anmälningspliktig under fliken "Anmälan om vattenverksamhet".

Förutsättningar

En anmälningspliktig åtgärd ska anmälas minst 6 veckor innan åtgärden ska utföras.

 

Du kan antingen välja att göra en beskrivning av verksamheten direkt i e-tjänsten eller ladda upp en färdig beskrivning. Om du tänker ladda upp ett dokument så behöver det innehålla:

  • en tidplan
  • en beskrivning av platsens förhållanden
  • en beskrivning av vilken påverkan verksamheten bedöms ha på vattenområdet, natur- och kulturmiljön samt friluftslivet
  • uppgifter om vilka skyddsåtgärder som ska utföras för att minimera risken för påverkan

 

Du behöver även ha färdiga ritningar och kartor och gärna fotografier att ladda upp som beskriver verksamhetens omfattning.

 

En avgift kommer att tas ut för handläggning av ärendet.

Vad händer när du skickat in ärendet?

När du skickat in ärendet lämnas det över till Miljö- och samhällsnämnden för handläggning. En kopia av ärendet kommer att skickas till den mailadress du uppgett.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa