Slamtömning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om ändrat slamtömningsintervall, begära uppehåll i slamtömningen eller beställa sluttömning.

 

Om du har använder avloppet väldigt lite kan du ansöka om att förlänga slamtömningsintervallet. Du kan också begära uppehåll i slamtömningen ifall du inte använder avloppet alls, till exempel om huset står tomt en period. En sluttömning beställer du ifall avloppsanordningen ska tas bort, exempelvis för att fastigheten ska anslutas till kommunalt avloppsledningsnät.

Förutsättningar

Om ditt ärende gäller ändrat slamtömningsintervall kommer det att hanteras av Miljö- och samhällsnämnden. Vi tar ut en avgift för prövningen.

Avgifter för miljö- och hälsoskyddstillsyn

 

Om ditt ärende gäller uppehåll i slamtömningen eller sluttömning kommer det att hanteras av Tekniska nämnden.

 

Läs mer om slamtömning på www.ostersund.se

Vad händer när du har skickat in ärendet?

När du skickat in ärendet lämnas det över till Miljö och hälsa för handläggning. En kopia på ditt ärende kommer att skickas till den e-postadress som du uppger.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa