Bygg 09 - Anmäla kontrollansvarig

LÄS MER

Om vi har bett dig att komplettera ditt pågående byggärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

Förutsättningar

I många ärenden kan det krävas att du anmäler en kontrollansvarig. En kontrollansvarig är certifierad och finns att finna på Boverket.se. Du måste ha en överenskommelse med den du anmäler som kontrollansvarig i det aktuella ärendet.

 

Du kan påbörja din anmälan av kontrollansvarig och spara mitt i. För att återuppta din anmälan av kontrollansvarig vid ett senare tillfälle ska du starta den här e-tjänsten på nytt och då får du en fråga ifall du vill återuppta din sparade anmälan om kontrollansvarig.

Vad händer när du har skickat in uppgifter om kontrollansvarig?

Då kommer vi att skicka en bekräftelse till den anmälda kontrollansvarige. Vi kommer även att be denne höra av sig till oss om det är så att den inte har tagit på sig detta ärende.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Att man har anmält sitt personnummer i pågående byggärende
  • Uppgifter om kontrollansvarig (personnummer samt kontaktuppgifter)