Bygg 09 - Lägg till en intressent till ditt byggärende

LÄS MER

Om vi har bett dig att komplettera ditt pågående byggärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

Du kan även lägga till ytterligare kontaktperson eller medsökande i ditt ärende.

Förutsättningar

I många ärenden kan det krävas att du anmäler en kontrollansvarig. En kontrollansvarig är certifierad och finns att finna på certifieringsorganen Kiwa eller Rise. Du måste ha en överenskommelse med den du anmäler som kontrollansvarig i det aktuella ärendet.

 

När du ska logga in i e-tjänsten får du välja om du vill fortsätta som privatperson eller som företag. Som privatperson kan du se ärenden som du är registrerad på,  som privatperson, kontrollansvarig eller som kontaktperson åt ett företag.

Väljer du att fortsätta som företag kan du logga in på ett företags ärenden genom att först logga in med din e-legitimation och sedan ange vilket företag du vill gå vidare som. För att kunna gå vidare måste du ha företagets organisationsnummer och det kundnummer från vårt ärendehanteringssystem som har skickats med i de utskick som gjorts i ärendet.

Du loggar in med din e-legitimation även om du ska logga in som kontaktperson åt företag för att vi ska veta att du är en riktig person. Det enda som sparas om dig är ditt namn så vi vet vem som har skickat in för företagets räkning.

 

Du kan påbörja din anmälan av kontrollansvarig och spara mitt i. För att återuppta din anmälan av kontrollansvarig  vid ett senare tillfälle startar du e-tjänsten på nytt - då får du en fråga ifall du vill återuppta din sparade anmälan av kontrollansvarig . E-tjänsten fungerar i Internet Explorer , men inte felfritt. Vi rekommenderar att du använder Edge eller Chrome.

Vad händer när du har skickat in uppgifter om kontrollansvarig?

Då kommer vi att skicka en bekräftelse till den anmälda kontrollansvarige. Vi kommer även att be denne höra av sig till oss om det är så att den inte har tagit på sig detta ärende.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Att du har anmält sitt personnummer i pågående byggärende eller att du har tillgång till företagets organisationsnummer och kundnummer
  • Uppgifter om kontrollansvarig (personnummer samt kontaktuppgifter)