Föreningsanläggning - redovisning av drift- och underhållsbidrag

LÄS MER

Förutsättningar

Redovisning av föregående års bidrag ska vara oss till handa senast den 15 januari påföljande år eller enligt särskilt beslut. T.ex. har du blivit beviljad bidrag för år 2018 ska redovisningen vara inskickad senast den 15 januari 2019.

Bidrag som beviljats och betalats ut till drift och underhåll men som inte genomförts måste återbetalas.

Vad händer när du har skickat in ärendet?

Du får ett bekräftelsemail som säger ”Tack vi har mottagit din redovisning”. Kommunens handläggare för Kultur- och fritidsnämnden kommer därefter diarieföra och arkivera er redovisning.

Följande behövs för e-tjänsten

  • namnet på er förening
  • vad drift- och underhållsbidraget blev beviljat att användas till
  • er redogörelse för hur ni använt bidraget
  • övrigt (exempelvis vad bidraget har resulterat i för er förening)
  • bifogad ekonomisk redovisning (obligatoriskt)

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa