Förskoleplats, grundskoleplats och fritidshemsplats

LÄS MER

Här kan du ansöka om plats i förskola, fritidshem, grundskola och förskoleklass. Du kan också ansöka om byte av skola, ändra inkomst, överse dina placeringar och följa dina aktuella ärenden. Här gör du också ditt val till förskoleklass och högre årskurser.​

Frågor om e-tjänsten

Östersunds kommun
kundcenter@ostersund.se
063-14 30 00