Bostadsanpassning

LÄS MER

Här kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Frågor om e-tjänsten

Östersunds kommun
kundcenter@ostersund.se
063-14 30 00