Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här söker du tillstånd för- eller informerar om hantering av petroleumprodukter eller brandfarliga vätskor inom ett vattenskyddsområde eller informerar om att du ska hantera mer än 1000 liter brandfarliga vätskor utanför ett vattenskyddsområde.

Förutsättningar

Du får inte påbörja en tillståndspliktig verksamhet innan tillstånd meddelats. För informationspliktiga åtgärder så måste informationen lämnas minst fyra veckor i förväg.  

 

För att kunna använda tjänsten så behöver du e-legitimation.

 

En handläggningsavgift kommer att faktureras enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

Vad händer när du skickat in ärendet?

När du skickat in ärendet lämnas det över till Miljö- och samhällsnämnden för handläggning och ärendet avslutas i e-tjänsteplattformen. En kopia av ärendet skickas till den mejladress du uppgett.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa