Förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att anmäla förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern.

Frågor om e-tjänsten

Östersunds kommun
kundcenter@ostersund.se
063-14 30 00