Pluspolare-kortet

LÄS MER

Här kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om Pluspolare-kortet. Med Pluspolare-kortet får du ta med dig en "pluspolare" som stöd, hjälp och sällskap utan att betala inträde för denne till olika evenemang.  

 

Förutsättningar

 

Pluspolare-kortet vänder sig till dig som är över 12 år, har en funktionsnedsättning och är beviljad LSS.

Pluspolaren kan exempelvis vara en kompis eller assistent. Pluspolaren får följa med på olika evenemang utan att betala inträde, exempelvis idrottstävlingar, konserter och teater. Du själv måste betala inträde. Pluspolare-kortet gäller personer som är skrivna i Östersunds kommun.  Kortet är giltigt i fem år.

Kortet är gratis.

Vad händer när du skickat in ärendet?

 

Fritid & Rekreation kommer att behandla din ansökan. Du kommer därefter att få ett mail med besked om ifall ansökan blivit godkänd eller ej.
Blir ansökan godkänd skickar vi ditt Pluspolarekort på posten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • kontaktuppgifter till den sökande
  • bifoga ett digitalt foto med vit bakgrund
  • kontaktuppgifter till myndighetsperson som kan intyga att du har en funktionsnedsättning (exempelvis din boendehandledare, gode man, läkare, LSS-handläggare, kontaktpersonsamordnare eller kurator)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa