Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris

LÄS MER

Här kan du som vill ansöka eller nominera någon till Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris.

 

 

Vad händer när du skickat in ärendet?

Du kommer få en bekräftelse via e-post på att vi tagit emot din ansökan/nominering.

Vård- och omsorgsförvaltningen, Uppdragsenheten, bereder ansökan/nomineringen. Det innebär bland annat att vi kontaktar dig för referenser och  eventuell annan information omkring ansökan/nomineringen.
Därefter beslutar den av Vård- och omsorgsnämnden utsedda jury vem/vilka som ska tilldelas kvalitetspriset.
Beslut och utdelning av priset sker på Vård- och omsorgsnämndens sammanträde i december. Samtliga som ansökt eller nominerats kommer i god tid att bli inbjudna till sammanträdet.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • kontaktuppgifter

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa