Dispens från utsortering av bygg- och rivningsavfall.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du söka dispens från kravet på utsortering av vissa fraktioner av bygg- och rivningsavfall. 

 

Kravet på utsortering enligt  3 kap 15§ i Avfallsförordningen gäller all bygg- och rivningsverksamhet. Dispens från kravet kan ges när separat insamling inte är genomförbar eller om hanteringen går att utföra på ett sätt som ger ett bättre sorteringsresultat.

Förutsättningar

 För att kunna använda tjänsten så behöver du e-legitimation.

 

En avgift kommer att tas ut för handläggning av ärendet.

Vad händer när du skickat in ärendet?

När du skickat in ärendet lämnas det över till Miljö- och samhällsnämnden för handläggning. En kopia av ärendet kommer att skickas till den mejladress du uppgett.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa