Avbokning av slamtömning eller beställning av extra eller akut slamtömning

LÄS MER

Här kan du beställa extra eller akut tömning av slambrunnen eller avboka en ordinarie tömning.

Förutsättningar

 • Beställa extra tömning av slambrunnen inom tio arbetsdagar.
 • Boka dag för slamtömning, exempelvis inför åtgärder på avloppet, om det ligger minst 10 arbetsdagar framåt i tiden.
 • Avboka den ordinarie slamtömningen, men det måste ske minst 30 arbetsdagar före planerad tömning.
 • Akut tömning av slamavskiljare/minireningsverk- senast kl 18:00 dagen efter beställning. Om det är extra bråttom, efter kontorstid, eller helger och helgdagar ringer du 
  direkt vår entreprenör Avloppsservice AB på 063 - 10 90 06.

 

Vi tömmer slambrunnar, tankar och minireningsverk enligt ett intervall som baseras på hur mycket ni använder det. Vi tömmer anläggningar till permanent-boenden varje år. Ibland behövs en extra tömning och då kan du beställa det här. Tjänsten kostar extra, se avgifter för slamtömning.

 

Det tillkommer avgifter om:

 • slangen behöver dras längre än 25 meter.
 • det krävs dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl på grund av till exempel tunga lock, tung slangdragning eller problematisk backning.
 • det är mer än 3 kubikmeter slam
 • vi inte kommer fram till brunnen alls. Då blir det bomkörningsavgift och du behöver beställa extra tömning när felet är åtgärdat.

Om huset står tomt eller om hushållet är litet kan du ansöka om ändrat slamtömningsintervall.


Läs mer om Avgifter
Läs mer om Ändrat slamtömningsintervall

Vad händer när du har skickat in ditt ärende?

Avfall VA tar emot ditt ärende och lägger en order till entreprenören för slamtömning.

 • Tjänsten blir utförd inom 10 arbetsdagar eller senast klockan 18.00 dag efter beställning.
 • Tjänsten blir utförd på bokad dag om det ligger minst 10 arbetsdagar framåt i tiden.
 • Avboka den ordinarie slamtömningen sker med en gång, men det måste ske minst 30 arbetsdagar före planerad tömning.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Kontaktuppgifter
 • Fastighetsinformation
 • Avbokningar skall ske minst 30 dagar före.
 • Vägen till slambrunnen måste vara farbar.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system exempelvis  Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa