Anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 Här kan fastighetsägare  beställa anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Förutsättningar

Ansök i god tid om VA‑anslutning

Om du vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten- och/eller avlopp behöver du ansöka om VA-anslutning minst tolv veckor innan önskad anslutning till VA. Ansökan måste vara fullständig innan den behandlas. Du ska också bifoga en fackmannamässigt ritad VA-situationsplan med din ansökan. Läs på hemsidan vilka tekniska krav vi ställer.

Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

 

 

Vad händer när du har skickat in ärendet?

Kundcenter tar emot ärendet och skickar det till Avfall VA. Där är det ett par personer som tar emot och handlägger det. Det kan ta upp till 12 veckor. 

 

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fackmannamässigt ritad situationsplan
  • Fastighetsbeteckning
  • Fastighetens storlek
  • Byggnadens storlek
  • Antal toaletter
  • Typ av tjänst du vill ansluta

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa