Anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare ansöka om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Förutsättningar

Ansök i god tid! Om du vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten- och/eller avlopp behöver du ansöka minst sex månader innan önskad anslutning. Din ansökan måste vara fullständig innan vi behandlar den. Du behöver även bifoga en fackmannamässigt ritad VA-situationsplan.

 

På vår webbplats kan du läsa om vilka tekniska krav vi ställer: Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

Vad händer när du har skickat in ärendet?

Kundcenter tar emot din ansökan och skickar den vidare till Avfall VA, som i sin tur handlägger ärendet. Det kan ta upp till sex månader.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fackmannamässigt ritad situationsplan
  • Fastighetsbeteckning
  • Fastighetens storlek
  • Byggnadens storlek
  • Antal toaletter
  • Typ av tjänst du vill ansluta

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa