Bygg 08 - Meddelande till handläggare

LÄS MER

Om du har ett pågående byggärende hos plan och bygg kan du via denna e-tjänst skicka ett meddelande till din handläggare.

Förutsättningar

Om du har ett pågående byggärende hos plan och bygg kan du via denna e-tjänst skicka ett meddelande till din handläggare.

 

När du ska logga in i e-tjänsten får du välja om du vill fortsätta som privatperson eller som företag. Som privatperson kan du se ärenden som du är registrerad på,  som privatperson, kontrollansvarig eller som kontaktperson åt ett företag.

Väljer du att fortsätta som företag kan du logga in på ett företags ärenden genom att först logga in med din e-legitimation och sedan ange vilket företag du vill gå vidare som. För att kunna gå vidare måste du ha företagets organisationsnummer och det kundnummer från vårt ärendehanteringssystem som har skickats med i de utskick som gjorts i ärendet.

Du loggar in med din e-legitimation även om du ska logga in som kontaktperson åt företag för att vi ska veta att du är en riktig person. Det enda som sparas om dig är ditt namn så vi vet vem som har skickat in för företagets räkning.

 

Du kan påbörja ditt meddelande och spara mitt i. För att återuppta ditt meddelande vid ett senare tillfälle startar du e-tjänsten på nytt - då får du en fråga ifall du vill återuppta ditt sparade meddelande. E-tjänsten fungerar i Internet Explorer och Crome, men inte felfritt. Vi rekommenderar att du använder Edge.

Vad händer när du har skickat in ditt meddelande?

Din handläggare kommer att återkoppla till dig inom kort.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Att du har anmält sitt personnummer i pågående byggärende eller att du har tillgång till företagets organisationsnummer och kundnummer