Bygg 12 - Anmälan om bygge utan lov eller ovårdad tomt/hus

LÄS MER

Här kan du som upptäckt något du tror är gjort utan tillstånd eller inte följer regler anmäla misstänkt olovligt byggande (svartbygge), ovårdade tomter och byggnader, strandskyddsintrång samt enkelt avhjälpta hinder. 

Du kan välja om du vill vara anonym. 

Förutsättningar

Det finns olika typer av anmälningar du kan göra.  Anmälan hanteras som ett tillsynsärende enligt plan- och bygglagen (PBL) eller miljöbalken (MB).

Vad kan du anmäla?

 • Olovligt byggande
  • När det har byggts eller pågår en byggnation som du inte tror har fått bygglov eller startbesked. Även kallat svartbygge.
 • Ovårdad tomt eller byggnad
  • En tomt och byggnad ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
 • Strandskyddsintrång
  • Om  en åtgärd görs inom 100 meter från ett vattendrag (sjö eller bäck) utan strandskyddsdispens kan det vara ett strandskyddsintrång.
 • Enkelt avhjälpt hinder
  • Brister i tillgängligheten på allmänna platser och i publika lokaler kan handla om så kallade "Enkelt avhjälpt hinder" som en fastighetsägare enligt lag är skyldig att åtgärda.  Tänk på att om det är något som är trasigt eller liknande på en allmän plats ska du anmäla det via Felanmälan av utemiljö.
  • Hinder och brister som:
   • finns i publika lokaler, exempelvis idrottsanläggningar, restauranger, affärslokaler, receptioner hos kommun och andra myndigheter. 
   • exempelvis tunga dörrar, trasig dörrautomatik, kontrast- och varningsmarkeringar som saknas, bristande skyltning, dålig eller trasig belysning, ledstänger som saknas, dålig ljudmiljö eller trasiga hörslingor

Fastighetsbeteckning eller adress

Du måste ange vilken fastighet eller adress som anmälan avser. Därför är det bra att du kollar upp fastighetsbeteckningen eller adressen innan du öppnar e-tjänsten. Östersundskartan

Fotografier och andra bilagor

I e-tjänsten har du möjlighet att bifoga fotografier eller andra bilagor som kan vara till hjälp för oss vid granskning av ärendet. Använd gärna filformatet pdf för både ritningar och övriga dokument. Filstorleken får totalt inte vara större än 100 MB.

Vad händer när du har skickat in ärendet?

Anmälan tas emot av samhällsbyggnad och registreras som ett tillsynsärende som fördelas till en handläggare. Handläggaren utreder förutsättningarna för ett ingripande om något utförts i strid med plan- och bygglagen (PBL) eller miljöbalken (MB).

Om du väljer att ange dina kontaktuppgifter kommer vi att kontakta dig via angiven e-postadress under tiden vi handlägger ärendet. Observera att du inte kommer att få någon återkoppling om du väljer att vara anonym. 

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • Fastighetsbeteckning eller adress
 • Information om det du vill anmäla