Stöd i hemmet

LÄS MER

Här kan du ansöka om stöd för äldre och funktionsnedsatta enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen (SoL). Det kan handla om exempelvis boendestöd, dagverksamhet för dementa, hjälp i hemmet, ledsagarservice, matdistribution eller trygghetslarm.

 

Vad händer när du har skickat in ärendet?

Kommunens kundcenter tar emot ansökan och skickar den vidare till den biståndshandläggare som är knuten till din bostadsadress.

Handläggaren tar kontakt med dig inom några dagar. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • kontaktuppgifter till den sökande
  • personnummer till den sökande
  • typ av stöd
  • varför du söker stöd
  • bifoga eventuellt förordnande som god man eller förvaltare

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa