Schaktning inom vattenskyddsområde

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du schakt- eller grävarbeten inom något av kommunens vattenskyddsområden. Du kan även söka tillstånd för att få hantera petroleumprodukter inom samma områden samtidigt.​

Förutsättningar

Schakt- och grävarbete inom de flesta av våra vattenskyddsområden måste anmälas, eller sökas tillstånd för i förväg. För att få hantera petroleumprodukter och brandfarliga vätskor inom något av våra vattenskyddsområden krävs tillstånd.

 

En anmälan ska vara inlämnad minst tre veckor innan du vill påbörja ett arbete. Tillståndspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan du fått ett tillstånd.

 

Du behöver e-legitimation och en färdig situationsplan att ladda upp för att kunna slutföra tjänsten.

 

Reglerna för respektive vattenskyddsområde hittar du här

 

Vad händer när du skickat in ärendet?

När du skickat in ärendet lämnas det över till Miljö- och samhällsnämnden för handläggning. En kopia av ärendet kommer att skickas till den mailadress du angett. Ärendet i e-tjänsteplattformen kommer att avslutas när överlämningen till Miljö- och samhällsnämnden sker.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa