Hembygdsförening - ansökan om bidrag

LÄS MER

Här kan hembygdsföreningar inom Östersunds kommun ansöka om bidrag.

 

Förutsättningar

Bidraget grundar sig på uppgifter som relateras till hembygdsgård och årsskrift. Ett grundbidrag utbetalas till alla hembygdsföreningar. Följande förutsättningar gäller:

 • Föreningen ska vara ansluten till en riksorganisation
 • Grundbidraget uppgår till 2 000 kronor
 • Årsskriftbidrag utgår med 5 000 kronor resp 10 000 kronor beroende på skriftens omfattning
 • Bidrag för hembygdsgård utgår med 3 000 kronor resp 6 000 kronor beroende på hembygdsgårdens storlek, antal besökare etc.

Sista ansökningsdatum är 10 oktober.

Vad händer när du skickat in ditt ärende?

Kommunens föreningsservice tar emot ansökan och utbetalning sker februari månad.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • föreningens kontaktuppgifter
 • vilket år ansökan gäller
 • föreningens kontonummer
 • verksamhetsplan för kommande år
 • verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår
 • ekonomisk rapport
 • revisionsberättelse
 • uppgiftslämnarens kontaktuppgifter
 • ordförandens namn
 • antal medlemmar
 • antal medlemmar under 25 år
 • fördelning kvinnor/män
 • antal personer i styrelsen
 • antal personer i styrelsen under 25 år
 • fördelning kvinnor/män i styrelsen
 • om föreningen har hembygdsgård eller inte

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa