Familjerådgivningen - bokning av tid

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

VÄNLIGEN LÄS HELA TEXTEN NEDAN INNAN DU GENOMFÖR DIN BOKNING

 

Förutsättningar

 

Här kan du boka tid för att få komma till Familjerådgivningen på ett första samtal om du önskar samtal kring en par-/kärleksrelation med två personer.

Övriga problemformuleringar hänvisas till vår röstbrevlåda på 063-15 02 50.

 

Familjerådgivningen erbjuder både digitala och fysiska möten. Kostnaden är  200 kronor per samtal. Lämnar du återbud senare än 24 timmar innan bokat besök, debiterar vi avgiften oavsett orsak.

 

Du kan bara boka tid för fysiskt besök på vår mottagning i Östersund eller digitalt besök på video via denna e-tjänst samt om ditt ärende gäller en par-/kärleksrelation med två personer. Bägge sökanden kommer att behöva signera tidsbeställningen med BankId innan bokningen går igenom. Den som står som medsökande har 24 timmar på sig att signera/godkänna den preliminära bokningen för att den skall bekräftas. Görs inte detta släpps tiden upp och kan bokas av andra.

 

Önskar du boka tid på någon av våra mottagningar i länets övriga kommuner eller om du har en annan frågeställning  än ovan - ring oss på vår röstbrevlåda på 063-15 02 50 för tidsbokning.

 

Exempel på besöksorsaker:

  • Att vilja förändra hur man talar med varandra, hanterar konflikter och löser gemensamma problem
  • Att vilja hitta bra former för er bonusfamiljesituation
  • Att hantera omställningen och de nya krav som uppstår när man bildar familj.
  • Sex- och samliv fungerar inte som ni vill
  • Funderingar på om du eller ni vill fortsätta ha en kärleksrelation
  • Tillitskriser: exempelvis otrohet, hemligheter
  • Någon av er har svårt att komma vidare efter en separation

Familjerådgivningen arbetar i normalfallet inte med relationer där det pågår någon form av våld (exempelvis fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt) utan då hänvisar vi till "Centrum mot våld" för hjälp. Centrum mot våld vänder sig både till dig som är utsatt och/eller utförare av våld.

 

Har ni frågor, funderingar eller bekymmer kring ert föräldraskap eller om ni är i behov av föräldraskapsstöd kontaktar ni er hemkommun alternativt regionen för mer information. Behöver ni hjälp att samarbeta kring era gemensamma barn i praktiska eller konkreta frågor (såsom vårdnad, boende, umgänge) kontaktar ni socialtjänsten i respektive kommun.

 

Är du fortfarande är osäker på om din frågeställning passar hos oss,  ring  innan du bokar tid och lämna ett meddelande på 063–15 02 50 så ringer vi upp.

 

Vad händer när du har skickat in ditt ärende?

Du kommer att få en bekräftelse på din bokade tid. Har du frågor och fundering inför det kommande mötet är du välkommen att höra av dig på 063-15 02 50.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa