Enskilt avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du söka tillstånd för att få anlägga enskilt avlopp med ansluten vattentoalett, anmäla åtgärd på befintligt avlopp eller anmäla att du vill anlägga någon annan sorts avlopp.

Förutsättningar

Tillståndspliktiga åtgärder för inte utföras innan du fått ett tillstånd, för anmälningspliktiga åtgärder så ska anmälan vara inlämnad minst 6 veckor innan åtgärden ska utföras.

 

Du behöver e-legitimation, en situationsplan och en översiktskarta som visar kringliggande vattentäkter, avloppsanordningar och energibrunnar runt platsen.

 

En avgift kommer att tas ut för handläggning av ärendet

Vad händer när du skickat in ärendet?

När du skickat in ärendet lämnas det över till Miljö- och samhällsnämnden för handläggning. En kopia av ärendet kommer att skickas till den mailadress du angett.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa