Registerutdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du begära registerutdrag enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) för att få veta om Östersunds kommun behandlar personuppgifter om dig.

Förutsättningar

Om kommunen behandlar personuppgifter om dig, har du rätt att få veta:

 • vilka personuppgifter som behandlas
 • varifrån de kommer
 • varför de behandlas
 • vilka mottagare de har lämnats ut till
 • hur länge uppgifterna sparas
 • vilka skyddsåtgärder vi har vidtagit, i de fall personuppgifterna överförts till tredjeland eller en internationell organisation
 • hur eventuella automatiska beslut har fattats och vad besluten kan komma att innebära för dig

Använd inte denna e-tjänst om du:

 • vill ta del av en allmän handling. Då skickar du istället en begäran till kundcenter@ostersund.se eller ringer 063-14 30 00.
 • behöver ett registerutdrag från överförmyndaren som visar att du är god man, förvaltare eller förmyndare. Då kontaktar du överförmyndaren.
 • behöver ett registerutdrag från socialregistret för att exempelvis kunna bli familjehem. Då skickar du din förfrågan till kundcenter@ostersund.se eller ringer 063-14 30 00.

Uppgifter att ha till hands

För att kunna identifiera om ärenden innehåller dina personuppgifter kan vi behöva uppgifter som personnummer, adress, mejladress och telefonnummer. Vad som är registrerat i våra system styrs av vad som är nödvändigt för den specifika handläggningen.

 

Du är inte skyldig att tillhandahålla ytterligare uppgifter. Men det kan innebära att kommunen inte kan identifiera alla behandlingar där dina personuppgifter ingår, eller vara säkra på att ärendet verkligen är kopplat till just dig. Om vi inte är säker på vems uppgifter som förekommer i ett ärende kan vi inte lämna ut informationen, eftersom det skulle riskera att inverka på andras rättigheter och friheter.

Vad händer när du har skickat in ärendet?

När du har skickat in ärendet kommer de berörda nämnderna och styrelserna att kontaktas för handläggning av ärendet. Normalt ska du få svar på din begäran inom en månad. Om du har skickat in en omfattande fråga, det förekommer ett stort antal personuppgifter eller det av andra skäl inte är möjligt att handlägga ditt ärende inom en månad kommer du att bli informerad om det.

 

Du kan läsa mer om dina rättigheter som registrerad på www.ostersund.se/dataskydd

Följande behövs för e-tjänsten

 • Kontaktuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa