Registerutdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du begära ett registrerutdrag från Östersunds kommun för att få bekräftelse på huruvida dina personuppgifter behandlas av Östersunds kommun.

Förutsättningar

Du har enligt artikel 15 i den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få bekräftelse på huruvida dina personuppgifter behandlas av Östersunds kommun och i så fall få tillgång till personuppgifterna.

Vilken information får jag?

Ett registerutdrag innehåller information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån de kommer, varför uppgifterna behandlas och till vilka mottagare uppgiften har lämnats ut.

Om du vill begära ut allmänna handlingar, t.ex. dokument ur din journal/akt från t.ex. från Socialtjänsten, ska du inte skicka en begäran om registerutdrag utan istället skicka en begäran om allmän handling. Du kan skicka en begäran om allmän handling till kundcenter@ostersund.se.

 

Uppgifter att ha till hands

I enlighet med principen om lagringsminimering i den europeiska dataskyddsförordningen behandlar Östersunds kommun inte mer personuppgifter än nödvändigt. Det innebär att i många ärenden samlar vi inte in t.ex. personnummer. För att kunna identifiera om ärenden innehåller dina personuppgifter kan vi därför komma att behöva även annan information så som din adress, e-postadress och telefonnummer. Vad som är registrerat i våra system styrs av vad som är nödvändigt för den specifika handläggningen.

Du är inte skyldig att tillhandahålla ytterligare uppgifter. Det kan dock innebära att kommunen inte kan identifiera alla behandlingar där dina personuppgifter ingår eller att vi inte kan säkerställa att ett ärende är kopplat mot just dig. Om vi inte kan vara säkra på vems uppgifter som förekommer i ett ärende kan vi, i enlighet med artikel 15.4, inte lämna ut informationen då det riskerar att inverka menligt på andras rättigheter och friheter.

 

Vad händer när du har skickat in ärendet?

När du har skickat in ärendet kommer de berörda nämnderna och styrelserna att kontaktas för handläggning av ärendet. Normalt ska du få svar på din begäran inom en månad. Om du har skickat in en omfattande fråga, det förekommer ett stort antal personuppgifter eller det av andra skäl inte är möjligt att handlägga ditt ärende inom en månad kommer du att bli informerad om det.

 

Du kan läsa mer om dina rättigheter som registrerad på www.ostersund.se/dataskydd

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kontaktuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa