Arbetsgivar- eller tjänstgöringsintyg

LÄS MER

Här kan du som arbetar eller har arbetat i Östersunds kommun beställa arbetsgivarintyg respektive tjänstgöringsintyg.

  • Ett arbetsgivarintyg är en särskild blankett som bland annat A-kassan och Försäkringskassan behöver för att kunna fastställa din årsinkomst. Intyget behövs exempelvis när du ska ansöka om arbetslöshetsersättning.
  • Ett tjänstgöringsintyg beskriver dina arbetsuppgifter och används för att styrka erfarenhet och vilken typ av anställning du har eller har haft. Intyget behövs exempelvis när du ska söka utbildning eller nytt arbete.

Förutsättningar

Om du behöver ett tjänstgöringsintyg för att kunna söka förskollärar- eller lärarlegitimation beställer du det här förutsatt att det gäller en tidigare anställning. Ange då att intyget gäller lärarlegitimation under "Övriga upplysningar". Om intyget däremot gäller din nuvarande anställning så görs beställningen direkt på Skolverkets webbsida av din chef.

Vad händer när du skickat in ärendet?

Beställningen tas emot av kommunens lönehandläggare och behandlas i den ordning de kommer in, cirka 14 dagar från att vi fått in beställningen.

Intyget skickas därefter hem  till angiven postadress.

Följande behövs för e-tjänsten

  • datumperioden intyget ska gälla för
  • kontaktuppgifter
  • om det gäller ett arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa