Evenemangsstöd

LÄS MER

Här kan ni som arrangör ansöka om stöd till bland annat idrotts- och kulturevenemang.
 

Östersunds kommun vill uppmuntra föreningar, företag och privatpersoner att på olika sätt bidra till att göra kommunen till en härlig plats att både bo i och besöka. Ett sätt är att erbjuda medborgarna  evenemang och arrangemang av olika slag.

 

Här kan ni som arrangör ansöka om stöd till bland annat idrotts- och kulturevenemang som är lokala, regionala, nationella eller internationella.

 

Allmänna förutsättningar

Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast tre (3) månader innan evenemanget börjar.

I särskilda fall kan kommunen godkänna en sent inkommen ansökan.

 

Ni kan läsa mer om evenemang på kommunens webbsida www.ostersund.se/evenemang

 

Mall för evenemangsbudget
Mall för miljöplan

 

Kommunen ger inte stöd till evenemang som:

Ni kan läsa mer om evenemang på kommunens webbsida www.ostersund.se/evenemang

 • har en uppmuntrande attityd till våld eller bruk av alkohol och andra droger
 • har politiskt eller religiöst budskap
 • på något sätt bryter mot diskrimineringslagstiftningen, det vill säga diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 

Vad händer när du skickat in ärendet?

När ni skickat in er ansökan kommer ni att få en bekräftelse. Ni får besked inom cirka tre månader.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • Information om evenemangets bakgrund, syfte, mål och målgrupp
 • Kontaktuppgifter, evenemangets datum och summa ni söker
 • Uppmärksamhet i media och i vilka mediakanaler evenemanget visas
 • Hur kommer evenemanget att marknadsföras och utvecklas
 • Hur ni arbetar med hållbarhet
 • Era samarbetspartners
 • Antal deltagare, funktionärer och förväntad publik
 • Antal gästnätter, ökad handel och restaurangbesök
 • Önskemål om arena
 • Miljöplan för större evenemang
 • Evenemangsbudget

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa