Evenemangsstöd

LÄS MER

Här kan ni som arrangör ansöka om stöd till bland annat idrotts- och kulturevenemang som är lokala, regionala, nationella eller internationella.

 

Östersunds kommun vill uppmuntra föreningar, företag och privatpersoner att på olika sätt bidra till att göra kommunen till en härlig plats att både bo i och besöka. Ett sätt är att erbjuda medborgarna  evenemang och arrangemang av olika slag.

Allmänna förutsättningar

För att ni ska kunna söka gäller följande:

 • Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast tre (3) månader innan evenemanget börjar. I särskilda fall kan kommunen godkänna en sent inkommen ansökan.
 • Föreningen måste vara registrerad i kommunens föreningsregister.
  Har ni inte uppdaterat era uppgifter i föreningsregistret det senaste året? Gör det här: Uppdatera uppgifter i föreningsregistret.
  Är er förening inte registrerad ännu? Läs mer på sidan: Starta förening.
 • Föreningen har sin huvudsakliga verksamhet inom Östersunds kommun.
 • Föreningen är uppbyggd enligt demokratiska principer och bedriver verksamhet som är öppen för alla.
 • Föreningen arbetar för jämställdhet, ungdomars inflytande och bidrar till mångfald i kommunen.
 • Föreningen har en verksamhet som inte uppmuntrar till diskriminering på grund av exempelvis kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning.
 • Föreningen har minst 10 medlemmar.
 • Föreningen ska ha stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel (lista över medlemmar) och ha egen styrelse och kassaförvaltning.
 • Föreningens ordförande och kassör/revisor ansvarar för de uppgifter som föreningen lämnar i ansökan.
 • Förening som får bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisnings­handlingar till förfogande för granskning på det sätt som nämnden bestämmer.
 • Förening som genom oriktiga uppgifter eller på otillbörligt sätt utnyttjar bidrags­normerna kan stängas av från möjligheten att söka bidrag.
 • Förening som står i skuld till kommunen får inga bidrag förrän skulden reglerats.

Kommunen ger inte stöd till evenemang som:

 • har en uppmuntrande attityd till våld eller bruk av alkohol och andra droger
 • har politiskt eller religiöst budskap

Ni kan läsa mer om evenemang på kommunens webbsida www.ostersund.se/evenemang

Mall för evenemangsbudget
Mall för miljöplan

Vad händer när du skickat in ärendet?

När ni skickat in er ansökan kommer ni att få en bekräftelse. Ni får besked inom cirka tre månader.

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • Information om evenemangets bakgrund, syfte, mål och målgrupp
 • Kontaktuppgifter, evenemangets datum och summa ni söker
 • Uppmärksamhet i media och i vilka mediakanaler evenemanget visas
 • Hur kommer evenemanget att marknadsföras och utvecklas
 • Hur ni arbetar med hållbarhet
 • Era samarbetspartners
 • Antal deltagare, funktionärer och förväntad publik
 • Antal gästnätter, ökad handel och restaurangbesök
 • Önskemål om arena
 • Miljöplan för större evenemang
 • Evenemangsbudget

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa