Föreningsanläggning - ansökan om drift- och underhållsbidrag

LÄS MER

Här kan du ansöka om drift- och underhållsbidrag till föreningsägda anläggningar.

Förutsättningar

Drift och underhållsbidrag beviljas föreningar som äger och driver egna anläggningar samt har barn och ungdomsverksamhet.

Kommunen genomför fortlöpande besök ute på anläggningarna

Du måste söka bidraget senast den 15 januari. 

Vi behöver få in en redovisning av hur bidraget har använts året innan för att årets bidrag ska  betalas ut.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • föreningens kontaktuppgifter
  • föreningens post- eller bankgiro
  • uppgiftlämnarens kontaktuppgifter
  • anläggningsuppgifter (typ av anläggning samt information om antal kilometer spår, antal planer, etc.)

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa