Ekonomiskt bistånd

LÄS MER

Här kan du se hur det går med din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Frågor om e-tjänsten

Östersunds kommun
kundcenter@ostersund.se
063-14 30 00