Samtycke för kontaktpersoner och kontaktfamiljer

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här lämnar du som blivit hänvisad hit av din socialsekreterare, ditt samtycke till att kommunen ska få begära ut uppgifter om dig och dina hemmavarande barn under 18 år.

Förutsättningar

I e-tjänsten lämnar du samtycke till att Social- och arbetsmarknadsnämnden i Östersunds kommun får begära följande uppgifter om dig och hemmavarande barn under 18 år:

  • Utdrag ur Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister
  • Utdrag ur socialregister i de kommuner du bott i de senaste 5 åren
  • Kontaktpersons-, kontaktfamiljs-, familjehemsutredning från annan kommun om du utretts tidigare

Kom ihåg att vi även behöver samtycke från sammanboende partner och hemmavarande barn över 18 år om du ska utredas som kontaktfamilj.

 

Observera att denna e-tjänst endast är för dig som blivit hänvisad hit av din socialsekreterare. För att anmäla intresse om att bli kontaktperson eller kontaktfamilj, använd istället e-tjänsten "Intresseanmälan kontaktperson/kontaktfamilj".

 

Vad händer när du har skickat in ärendet?

Enheten för uppdragstagare hanterar ditt signerade samtycke och lägger det till ditt ärende. Vi skickar därefter en begäran till Polismyndigheten om utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Vi begär även utdrag ur socialregister från berörd kommun.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • samtycke till registerutdrag

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa